SYI’AH DAN MAKAM IMAM HUSAIN

SYI’AH DAN MAKAM IMAM HUSAIN

BAGIKAN

Syiah menyatakan bahawa kelebihan menziarahi Maqam Ali bin Abi Tolib, ialah Allah akan menuliskan baginya bagi setiap langkah satu ganjaran haji& umrah yang mabrur, kemudian Allah tuliskan baginya 100,000 pahala orang syahid, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang serta akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang aman tenteram. Dimudahkan hisab dan disambut oleh para malaikat!

“Kitab Wasail al-Syiah” 10/458 dan kitab “Tahzib al-Ahkam” 6/1306

Muhammad Al-Isthananani berkata: “Bab Kedelapan belas: Barangsiapa yang menziarahi Al-Husain -Alaihissalam-, seperti ia menziarahi Allah di Arsy-Nya” (Nurul ‘Ain fil Masyi ila qabril Husain, hal;49, cetakan Darul Mizan Beirut, cetakan pertama 1416H

dalambuku “Kaamilu az-Ziyaaraat”.
isi sebagian bab-bab daftar isi edisi Daar as-Suruur – Beirut 1997 m. antara lain :::::

Bab (58) : Bahwa ziarah al-Husein merupakan amal paling utama.
Bab (59) : Orang yang berziarah al-Husein sama dengan berkunjung kepada Allah di Arasy-Nya.
Bab (60) : Bahwa berziarah al-Husein dan para imam alaihimussalam setara dengan berziarah ke kubur Rasulullah dan keluarga beliau.
Bab (61) : Bahwa berziarah al-Husein dapat menambahkan umur dan rezeki dan meninggalkannya akan dapat menguranginya.

Bab (62) : Bahwa berziarah al-Husein dapat menghapuskan dosa.
Bab (63) : Bahwa berziarah al-Husein setara dengan Umrah.
Bab (64) : Bahwa berziarah al-Husein setara dengan beribadah haji.
Bab (65) : Bahwa berziarah al-Husein setara dengan ibadah haji dan umrah
Bab (67) : Bahwa berziarah al-Husein setara dengan memerdekakan budak
Bab (68) : Bahwa orang-orang yang berziarah al-Husein adalah orang-orang yang memperoleh syafaat.
Bab (69) : Bahwa berziarah al-Husein dapat melipur kesusahan dan dapat menang-gulanginya.
Bab (91) : Apa yang dapat diharap dari tanah liat kubur al-Husein, dan bahwa ia adalah obat.
Bab (92) : Sesungguhnya tanah liat kubur al-Husein merupakan obat dan pengaman.
Bab (93) Dari mana diperoleh tanah kubur al-Husein dan bagaimana mengambilnya?
Bab (94) : Apa yang harus dibaca oleh seseorang apabila ia hendak makan tanah lihat kubur al-Husein.
Bab (53) : Bahwa orang yang berziarah al-Husein akan masuk surga sebelum umat manusia.