Definisi Salafus Salih

Definisi Salafus Salih

BAGIKAN

salafKetika kita menyebut manhaj Salaf, maka hal ini merupakan istilah mafhum yang meliputi masa, aqidah, perilaku dan muamalah, dan seluruh perkara yang berhubungan dengan Islam, hukum-hukumnya dan kaedah-kaedahnya. Demikianlah kurang lebihnya seperti penjelasan almanhaj.or.id dan kami sepakat itu.

Tentunya Salaf tidak hanya pada jenggotnya dan cingkrangnya saja.

Yang pertama adalah penisbatan pada masa, dengan demikian tidak sah secara istilah jika salafi itu kemudian dinisbatkan hanya pada pemahaman yang diusung oleh semisal Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab, Ibnu Taymiyyah, bin Baz, Utsaimin, Al Albani, Muqbil, Firanda, Abdul Qadir Jawwaz dan yang seide.

Sebab secata definisi salaf, ia adalah yang hidup dalam masa tiga kurun terbaik ummat ini.

ﺃﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﺗﺎﺑﻌﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:

” Adapun pengistilahan Salafus Salih adalah sebutan yang dimaksudkan adalah Orang orang Islam pertama yang terdiri dari para Sahabat, Tabi,in, Tabi’ut Tabi,in, yang mereka semua hidup dalam tiga masa pertama Islam, yang mana tiga kurun tersebut telah mendapatkan pujian dari Rosulullah sendiri melalui sabdanya:

ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺮﻧﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ ﺛﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺎﺱ ﻳﺸﻬﺪﻭﻥ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪﻭﻥ
ﻭﻳﺨﻮﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺆﺗﻤﻨﻮﻥ ﻭﻳﻜﻮﻥﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻜﺬﺏ

“Sebaik baik manusia adalah pada kurunku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikutiny, kemudian datang setelahnya para manusia yang bersaksi dan tidak mengambil saksi, dan berkhiynat, dan mereka tidak dapat dipercaya, dan ada dalam mereka para pendusta”

Nah, jika kita mengacu pada penjelasan diatas, tentunya dengan tanpa pilih tebang, maka akan ada banyak tokoh Yang masuk dalam kategori sebagai penghianat dan pendusta, apa lagi jika hanya seorang tokoh yang jauh dibelakang para salaf tersebut, semisal yang hidup mulai pada tahun 800 hijriyah.

Jika misalnya manhaj salaf itu ternisbat pada Aqidah ketiga generasi pertama seperti diatas, lalu aqidah yang mana? Sedangkan istilah Aqidah itu baru muncul setelah sirnanya ketiga generasi tersebut? Pada generasi ketiga hanya ada istilah Tauhid, Keyaqinan atau keimanan saja.

Kemudian jika Manhaj salaf yang dimaksud adalah meliputi prilaku tiga generasi pertama, apakah yang dimaksud adalah Ibadahnya, Ilmunya, ahlaknya, tutur katanya, cara berintraksi dengan sesama atau semangatnya dalam menuntut ilmu? Kita ambil satu contoh secara global saja berikut ini:

1. Kafful adza (menahan diri dari mengganggu): yaitu
dengan tidak mengganggu sesama baik melalui ucapan
maupun perbuatannya.

2. Badzlu nada (memberikan kebaikan yang dipunyai): yaitu
rela memberikan apa yang dimilikinya berupa harta atau
ilmu atau kedudukan dan kebaikan lainnya.

3. Thalaqatul wajhi (bermuka berseri-seri, ramah): dengan
cara memasang wajah berseri apabila berjumpa dengan
sesama, tidak bermuka masam atau memalingkan pipi,
inilah husnul khuluq.

Orang yang dapat melakukan ketiga hal ini niscaya dia
juga akan bisa bersabar menghadapi gangguan yang
ditimpakan manusia kepadanya, sebab bersabar
menghadapi gangguan mereka termasuk husnul khuluq
juga. Bahkan jika dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya tentulah itu akan membuahkan
kebaikan di sisi Allah Ta’ala (semua paragraf di atas disarikan dari Syarah Riyadhush Shalihin Syaikh al-
Utsaimin, II/387).

Satu pertanyaan saja, sebutkan satu contoh prilaku anda yang masuk dalam salah satu ketiga poin diatas.

Penjelasan diatas hanya sebatas teori saja, dan jika kita ambil contoh applikasinya yang telah diamalkan oleh para salaf semisal menghatamkan al quran dalam sehari, atau selalu dalam keadaan lapar, kesederhanaan dan lain sebagainya, apakah prilaku kita ada kemiripan barang sedikitpun dari apa yang telah diistiqomahkan oleh para salaf?

Lalu, jika mengacu kepada ilmunya para salaf, atau perbendaharaan pengetahuan para salaf, silahlan acungkan tangan, katakan aku telah memiliki pengetahuan sebanding dengan pengetahuannya para salaf.