Anas Bin Malik

Anas Bin Malik

BAGIKAN

Anas Bin MalikAnas bin Malik adalah salah seorang pembantu Rosulullah SAW tiba di Madinah, Ummu Sulaim menemui Nabi membawa anaknya yang masih berusia 10 tahun dan berkata “Ya Rasulallah, terimalah anakku Anas sebagai pembantumu“, dan Rasulullah menerima permintaannya.

Anas berkata “selama 10 tahun aku menjadi pembantu Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mencelaku, memukulku, mbentakku atau bermuka masam denganku, setiap kali aku terlambat mengerjakan sesuatu beliay tidak pernah menegurku, bahkan beliau berkata ” biarkan dia, jika Allah menakdirkan sesuatu pasti akan terjadi”.

Dalam sebuah hadits yang diriwayarkan Imam Bayhaqi dikisahkan:

“Suatu hari aku menuangkan air untuk Rasulullah SAW, Beliau memandangku dan berkata: “Maukah kau kuajari tiga hal yang bermanfa’at untukmu?”. “Demi ayah dan Ibuku, tentu aku mau wahai Rosulullah.” “Setiap kali bertemu dengan ummatku, ucapkanlah salam kepadanya, maka umurmu akan panjang. Jika memasuki rumahmu, ucapkanlah salam kepada mereka (penghuni rumah), maka rumahmu akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Tunaikan Shalat Dhuha, sebab shalat dhuha adalah shalatnya para Awwabin al Abrar.” (HR. Al Bayhaqi).

Pada suatu hari Ibu Anas berkata kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulallah, doakanlah Pembantu kecilmu Anas,” Rasulullah SAW lalu berdoa, “Ya Allah, berikanlah dia harta yang melimpah, anak yang banyak, usia yang panjang dan masukkanlah dia ke sorga.” Anas berkata: “Allah memberiku 125 anak lelaki, kebunku setiap tahun dua kali panen dan menebarkan aroma yang harum, usiaku panjang sampai aku bosam hidup, sekarang aku menantikan doa Rasulullah yang ke empt (meninggal dan masuk sorga).

Jika shalat, anas berdiri cukup lama, sehingga telapak kakinya berdarah. Setiap kali menghatamkan Al Quran, Anas memanggil semua anak dan keluarganya, lalu mendoakan mereka.

Sahabat Anas bin Malik ini berperang bersama Nabi sebanyak delapan kali, padahal Anas bin Malik pada waktu itu usianya dibawah 20 tahun.

Pada tahun 93 H, beliau wafat di Bashrah dalam usia lebih 100 tahun.

Sebelum wafat Sahabat Anas bin Malik berwasiat kepada Tsabit al Bunani untuk meletakkan Rambut Rasulullah صلی اللہ عليه وسلم dibawah lisannya. Anas bin Malik meriwayatkan 2286 hadits.

* Al Jawahir Al Lu’luiyyah li Muhammad Al Jardani cet Beirut cet 1 – 1998 hal 125 – 127 *

  • subhanallah 🙂

  • mbah…
    Awwabin al Abrar itu siapa?

    • قال مجاهد : هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخفاء استغفر منه

      Ialah orang yang ketika ingat dosanya dalam hatinya, ia beristighfar