7 RAHASIA ISTIGHFAR

7 RAHASIA ISTIGHFAR

BAGIKAN

Istighfar kaligrafi

Sejenak pagi :
Tujuh  rahasia istighfar yg perlu kita Pahami:

1. Mendatangkan Ampunan dari Alloh.
“Maka aku berkata (kepada mereka); Mohon-lah ampun kepada Rabb-mu sesungguhnya DIA adalah Maha Pengampun.”
(Nuh :10)

2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki.
“Barangsiapa beristighfar secara rutin, pasti Alloh memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya.” (HR. Abu Daud).

3. Menambah kekuatan.
“Dan (Hud berkata): “Hai kaum-ku, mohon-lah Ampunan kepada Rabb-mu lalu bertaubat-lah kepada-Nya, niscaya DIA akan menurunkan hujan yang sangat deras dan Dia akan menambahkan kekuatan diatas kekuatan-mu, …….”(Hud :52)

4. Memperoleh banyak kenikmatan.
“Dan hendak-lah kamu memohon Ampun kepada Rabb-mu dan bertaubat kepada-Nya, niscaya DIA akan memberi kenikmatan yang baik kepada-mu sampai kepada waktu yang telah di tentukan. …….”(Hud :3)

5. Turunnya rahmat.
“……. Hendak-lah kamu memohon ampun kepada Alloh, agar kamu mendapat rahmat.”(An-Naml :46)

6. Sebagai Kafaratul Majlis.
“Barangsiapa yang duduk dalam satu Majlis (perkumpulan orang) lalu di dalamnya banyak perkataan sia-sianya atau (perdebatan) kemudian sebelum ia bangkit dari Majlis membaca (istighfar): “Subhaanakalloh­­ umma wa bihamdika asyhadu allaa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaih.”
(Maha suci Engkau yaa Alloh dan aku memuji-MU dan aku bersaksi bahwa tiada Alloh melainkan Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepada-MU).

Maka ia akan diampuni kesalahan-kesal­­ahan yg diperbuatnya selama di Majlis itu.”(HR. Ath-Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Hibban, Abu Daud dan Al-Hakim)

7. Terhindar dari adzab Alloh.
“……. Dan tidak-lah (pula) Alloh akan mengadzab mereka, sedang mereka masih memohon ampun (istigfar).”(Al-Anfal :33)

Itulah Tujuh Rahasia Istighfar.
Semoga bermanfaat